8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ & ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Α. Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, Μ.Sc., Ph.D., π. Καθηγητής Ελαιολάδου

ΜΕΛΗ:

Μ. Μανουσάκης, Σκηνοθέτης

Γ. Πανονίδης, Γεωπόνος Μελετητής, UTILIS

Ν. Κόκκας, Μηχανολόγος

Ι. Κάκκος, Γενικός Διευθυντής ΕΟΣΣ 


ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θέματα

 • Κλιματική Αλλαγή και Καλλιέργεια Ελιάς
 • Μάζεμα Ελιάς - Μηχανοποίηση Συγκομιδής
 • Νέες Τεχνολογίες Ελαιοποίησης Ελαιοκάρπου 
 • Βιωσιμότητα των Ελαιοτριβείων στις Σημερινές     Συνθήκες Αγοράς
 • Marketing στην Τυποποίηση. Δημιουργία Brand Name
 • Νέες Καινοτόμες Πρακτικές Συσκευασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου
 • Αξιοποίηση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων
 • Δυνατότητες Ένταξης σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ελαιοτριβείων - Τυποποιητήρια Ελαιολάδου και Μονάδες Επεξεργασίας Επιτραπέζιας Ελιάς
 • Συνθήκες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιολάδου
 • Η Ελληνική και Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιας Ελιάς
 • Δίκτυα Εμπορίας και Διακίνησης Επιτραπέζιας Ελιάς
 • Εξαγωγή Επιτραπέζιας Ελιάς - Διεθνής Ανταγωνισμός
 • Επιτραπέζια Ελιά. Πολιτικές Προώθησης Ελιάς Καλαμών
 • Ιχνηλασιμότητα στην Επιτραπέζια Ελιά