9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ & ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Α. Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, Μ.Sc., Ph.D., π. Καθηγητής Ελαιολάδου

ΜΕΛΗ:

Μ. Μανουσάκης, Σκηνοθέτης

Γ. Πανονίδης, Γεωπόνος Μελετητής, UTILIS

Ν. Κόκκας, Μηχανολόγος

Ι. Κάκκος, Γενικός Διευθυντής ΕΟΣΣ