ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05

16.00

Έναρξη 6ου Φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα – EURO AGRO EXPO 2024

16.00 – 22.00

Γαστρονομικές Παρουσιάσεις – Φεστιβάλ Καγιανά –  Φεστιβάλ Φράουλας

16.00 – 21.00

Εκδηλώσεις για παιδιά

20.00

Επίσημα Εγκαίνια Φεστιβάλ

20.30

Απονομή Τιμητικών Πλακετών

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05

11.00 - 22.00

Γαστρονομικές Παρουσιάσεις – Φεστιβάλ Καγιανά –  Φεστιβάλ Φράουλας

11.00

Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

11.00 - 22.00

Εκδηλώσεις για παιδιά

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/02

11.00 - 21.00

Γαστρονομικές Παρουσιάσεις – Φεστιβάλ Καγιανά – Φεστιβάλ Φράουλας

15.00 – 19.00

Γαστρονομικές Προτάσεις από το ΜΑΡΜΙΤΑ ΓΑΣΤΡΟΜΑΓΕΙΡΙΟ 

και τον Chef Παναγιώτη Ζορμπά

22.00

Λήξη 6ου Φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα –  EURO AGRO EXPO 2024